Dette er notater om svarte gutter og salg av sex. Dette er ikke en artikkel men snarere en liten innføring til bruk som utgangspunkt til refleksjon, diskusjon og eller videre arbeid. Dette kan være tung lesning. Bakgrunn: Lov å prostituere seg i Norge etter fylte 18 år. Jenter menes å […]