Svart gutt med locks og hip hop stil kom inn på alle de beste skolene i USA.

Tags: Fordommer, skole, kleskoder, dreadlocks, stereotypier

Bruk: Denne video egner seg godt som utgangspunkt til diskusjon med ungdommer og kan benyttes i workshoper for å få igang prat, eller til gruppearbeid. Det er også en god måte å kjenne litt på egne fordommer.

Spørsmål relatert til video:

  • Om denne 17åringen var hvit, ville dette vært en nyhet? Hva sier det om hvilken oppfatning det er der ute om gutter, som ser ut som han, at dette regnes som en større nyhetssak?
  • Om du/dere så han på gaten, hva ville dere tenkt om han?
  • Hva forbinder dere med klestilen hans?
  • Hvorfor tror du/dere utseende som han bærer ikke forbindes med akademiske prestasjoner?
  • Hva forbindere dere med locks som hårstil?
  • Hvilke naturlige svarte hårstiler er det som forbindes med akademiske prestasjoner, profesjonalitet og klasse?
  • Hva synes dere om hvordan journalistene snakker om gutten? Mener dere at det er fordomsfult? Tror du at de ville snakket likt om en hvit gutt med liknende prestasjoner?
  • Mener dere at denne saken er utelukkende positiv?
  • Hva føler dere når dere ser den? Gir den håp?

Dette er noen spørsmål dere kan velge til gruppearbeid eller som dere kan reflektere over etter å ha sett på video. Om det er felles eller i fordrag velg deg bare ett eller to som utgangspunkt og la guttene selv styre eller lede samtalen. Se hvor de naturlig går og hva de tenker. Bare spytt inn spørsmål der du ser at det er behov eller samtalen dabber av/blir for ensidig. Det er viktig at guttenes egne perspektiver kommer frem. Om negative ting kommer frem er dette like viktig som det positive. Noter deg hva det går i, og se på måter du

About the author

Since 1998 Thomas has spent his time, actively carving a place for the black dancing body in Scandinavia. He has performed Caribbean and African dance for more than ¼ of Norways population. Reached semifinals with Norway got Talent, being the first time a full black group has ever advanced on Norwegian Tv Shows, and performed traditional dance live. His technique is tought on 5 continents and is continuing to strive to show the relevance of ancient power with a modern use.