Spørreskjema om identitet

Dette skjema har blitt brukt i ulike former over de siste 10 årene. Vi setter stor pris på alle som ønsker å fylle den ut og sende den inn. Hvis du har vært på workshop tenk på de ulike tankene du har gjort deg og svar åpent og ærlig utifra hva du selv mener. Dette vil ikke bli lest opp i plenum og svarene er bare dine.

Spørreskjema om Identitet

 • Personalia

  Her samler vi inn litt bakgrunnsinformasjon som lar oss vite litt mer om deg. Informasjonen er konfidensiell og er ikke person basert. Vi ønsker bare å vite mer om identiteten til svarte ungdommer i Norge.
 • Skriv årstallet du ble født
 • Norge, Lørenskog, Kenya, Brazzaville, etc..Gi den beskrivelsen som er mest "riktig" eller viktig for deg.
 • Bergen, Oslo, Lørenskog, Akershus, Norge, England, London, etc.
  Tikk av for den boksen som passer best for deg. Klikk "annet" og beskriv annet om ingen alternativ passer.
 • IDENTITET OG SELVBILDE

 • Beskriv hva din bakgrunn er. Eksempler kan være: halvt Gambisk, Somalsk fra Tanzania osv. Dette er bare hvordan du vanligvis ville identifisert deg selv.
  Under har vi samlet noen av de vanligste måtene "vi" blir betegnet og referert til. Vi ønsker å vite hvilken du forbinder deg selv med og helst selv ønsker at skal tas i bruk.
 • Beskriv gjerne også hvordan du håndterte dette.
 • Oppvekst i Norge

 • "hele livet", siden jeg var 5 osv.
 • Har du møtt noen særskilte utfordringer som svart gutt? som svart jente? Som svart og _______......osv.
 • For eksempel en hvit foreldre og en svart, En fra Latinamerika og en fra Asia osv. Eller tilknyttet hvordan storsamfunnet opplever deg som "blandet". Fokuset her er på hva du selv opplever som problematisk og eller ikke.
 • Fokuset her igjen er hvordan du opplever dem eller in kontakt med dem, og hva du ønsker å sette fokus på, dette kan være både postivt og negativt.
 • Igjen så er det dine tanker som er viktigst. Undersøkelsen er anonym og det finnes ingen rette eller gale svar.
 • Igjen så er det dine tanker som er viktigst. Undersøkelsen er anonym og det finnes ingen rette eller gale svar.
 • Gi en beskrivelse på hva du følte og hva dine handlinger var. Både hva du gjorde og hva du kunne ønske/ville gjøre. Gi oss gjerne innblikk i hva motivasjonen din var for de ulike alternativene.
 • ROLLEMODELLER og VENNER

 • HJEM & FORELDRE

 • SAMFUNN

  For å skape et bedre samfunn er det viktig med gode ideer til hvordan problemer kan løses. I sammenheng med det du har skrevet ovenfor, hvilke råd vil du gi til:
 • Fremtid