Utfordringer en møter som UNG/SVART/MANN

Utfordringer en møter som UNG/SVART/MANN

Last ned powerpoint her: Utfordringer ved å være svart mann

POWERPOINTEN ER EN MAL TIL INSPIRASJON. I SELVE MALEN FØLGER DET MED NOEN FOREDRAGSNOTATER. DISSE NOTATENE FØLGER OGSÅ UNDER. DE ER MENT TIL Å GUIDE DEG PÅ VEIEN. LYKKE TIL!

Målgruppe: Unge, svarte menn

Hensikt: Å skape selv-refleksjon, innsikt, motivere og bidra til validisering av problemstillinger og oppmuntring til løsnings-orientering.

 

Vær oppmerksom på: Dette kan være en «tung» og uvant refleksjon å gå inn i for mange. Det kan være lurt at man gjør noe i forkant for å introdusere teamet, f.eks. vise en kort-film eller presentere en personlig historie som åpner opp for å reflektere. I tillegg: Start refleksjonen med generelle spørsmål (eks. «tror dere at identitet er et problem for svarte unge menn?»). Gå gradvis over til mer personlige spørsmål først når gruppa gir indikasjon på at de er klar for det (eks. «har noen av dere opplevd dette?»)

 

 1. FORSIDE
 • Introdusere tema, sette i kontekst HVORFOR temaet tas opp med denne gruppa
 • Si kort hva man håper å oppnå med presentasjonen
 • Oppfordre deltakerne til å reflektere

 

 1. Å VÆRE EN SVART MANN – LETT ELLER VANSKELIG
 • Still spørsmålet til gruppa; HVA er lett/vanskelig med å være svart mann? Skriv ned stikkord på tilbakemeldingene
 • Kort refleksjon til tilbakemeldingene.

 

 1. Å VÆRE UNG
 2. Å VÆRE SVART
 3. Å VÆRE MANN
 4. HVA VIL DET SI Å VÆRE EN SVART MANN?
 • Gi rom for tilbakemelding og refleksjon. Dersom gruppa ikke snakker så lett, gi tid til å tenke individuelt (hvis gruppa er «tense», la deltakerne skrive noen stikkord på en lapp, og evt les opp anonymt). Dersom det faller naturlig, nevn noen refleksjoner over de ulike temaene fra egen erfaring eller fra hva «enkelte unge svarte menn sier»

 

 1. UTDANNELSE = FRUSTRASJON
 • Referer til statistikk om svarte unge menn og utdanning
 • Refleksjon: Hvilke stereotype oppfatninger finnes om svarte menn og kunnskap? Hva er unge svarte menns erfaringe med skole og utdanning? Hvorfor faller noen ut? Er det OK for svarte gutter å være skole-flinke? Er høyere utdannelse et mål?

 

 1. ARBEIDSLEDIG + PENGELØS = KRIMINELL
 • Referer til statstikk om svarte unge menn, arbeidsledighet og kriminalitet
 • Refleksjon: Hvilke stereotype oppfatninger finnes om svarte menn, arbeid og penger? Er det lett/vanskelig for unge svarte menn å få jobb? Hvis vanskelig, hvilke problemer møter svarte menn på arbeidsmarkedet? Hva betyr penger for unge svarte menn? Hvorfor velger noen kriminialitet?

 

 1. FIT ELLER PHAT?
 • Gå inn på stereotyper rundt svarte menn og kroppslige prestasjoner (basketball, fotball, sprint, boksing etc). Hvorfor ser vi flere svarte menn i disse rollene enn i f.eks. roller som forskere, advokater og regnskapsførere? Har svarte menn mer ANLEGG for fysiske prestasjoner enn intellektuelle? Hvordan tror dere dette påvirker unge svarte menn og deres identitet?
 • Gå inn på hip-hop image av svarte menn i media (muskler, bar overkropp, smykker, gulltenner, tatoveringer etc). Hvem bestemmer at svarte menn skal fremstilles slik? Er det positivt/negativt? Er det en fresmtilling av makt – har artistene kontroll? Hvordan tror dere dette påvirker unge svarte menn og deres identitet?

 

 1. SEX-MASKIN
 • Gå inn på mytene rundt svarte menne og seksualitet. Hvordan har de oppstått? Er de sanne? Påvirker de atferden og selvbildet til unge svarte menn?

 

 1. ALL ABOUT DA HUSTLE
 • Få tilbakemeldinger på stereotyper. Hvilke andre kan nevnes? Hvordan har de oppstått? Hvordan tror dere de påvirker unge svarte menn og deres identitet?

 

 1. SVARTHET = IKKE-MENNESKE
 • Ta utgangspunkt i punktene ovenfor om myter og stereotyper. Reflekter over hva disse sier om menneskelige kvaliteter?
 • Henvis til meningen som ligger bak ord og uttrykk som f.eks. «neger», «pakkis», «mulatt» osv. og hva som skjer når unge svarte menn aksepterer disse ordene overfor hverandre og seg selv

 

 1. HVEM ER JEG?
 • Reflekter: Er dette et spørsmål dere tror svarte unge menn stiller seg selv mer enn andre? Hvorfor (ikke)? Hva er bakgrunnen for at slike spørsmål blir aktuelle (og vanskelig) for noen?
 • Henvis til historie (hva fortelles, hva skules?) og betydningen av å kjenne sin egen historie

 

 1. SIRKLER AV SMERTE
 • Reflekter: Hva skjer når det å være svart ung mann ses som et problem, en belastning og en byrde? Og hva skjer dersom man er en del av et samfunn som ikke anerkjenner disse erfaringene?
 • Dersom gruppa er klar: Hva er deres erfaringer med dette? Er det et problem å være svart ung mann? Når oppleves det som noe positivt?

 

 1. NÅR LIVET IKKE SYNES VERDT Å LEVE
 • Referer til historier om destruktiv atferd som resultat av diskriminering
 • Reflekter: Kjenner dere til liknende historier?

 

 1. I WANNA GET HIGH
 • Oppmuntre til en kritisk diskusjon rundt hasj-røyking, alkoholbruk og annen rusing – hva betyr dette i unge svarte menns liv? Er det en naturlig avkopling? Eller et problem?

 

 

 1. TEMAER
 • Lista over temaer kan brukes til gruppe-arbeid etter presentasjonen (hvor gruppene diskuterer problemstillinger og løsninger til de ulike temaene)

 

18-25. REFLEKSJONER (bilde-serie)

 • Introduser bilde-serien og si at bildene vil bli vist uten kommentar. Be deltakerne reflektere (evt. skrive stikkord) på hva de ser, om de kan relatere det de ser til seg selv eller om de kjenner igjen bildene og assosierer noe med dem
 • Etter bilde-serien, be om tilbakemeldinger. Var det noen bilder som fikk deg til å tenke? Hva SER du i dem?

 

 1. HVA KAN GJØRES FOR Å SKAPE ENDRING?
 • Refleksjon: Hvem har ansvar for endringsarbeidet? Kan DU/DERE gjøre noe?

 

 1. BE THE CHANGE
 • Oppmuntre til kritisk refleksjon, planlegging, sette seg mål og ta valg: Å være svart ung mann behøver ikke å være en fastlåst rolle.
 • Refleksjon: Hvilke endringer ønsker DU, og hva vil du trenge for å bidra til denne endringen?

 

 1. TAKING CHARGE OR OUR FUTURE
 • Oppsummering, hvor tilbakemeldinger gis validitet og settes pris på. Bruk kommentarene fra deltakerne til å fokuserer på betydning av samarbeid, åpenhet og vilje til å jobbe hardt.