Video

www.ManHood.no har to hovedsider med video til deres disposisjon.

 

ManHoods egne video

Disse video kan du finne ved å klikke deg inn på valg nr1, under video i toppmenyen, eller bare klikke her:ManHood video til inspirasjon, refleksjon, diskusjon og løring

Denne siden har en liste med en rekke video organisert etter tema. Her får du møte prosjektleder Wolman Luciano og Joel Ramirez samt noen av ungdommene som har vært med på prosjektet. De snakker om ulike tema som har kommet opp i workshops og gir ett lite innsyn i sine tanker og erfaringer. Prosjektlederne prater langs hovedlinjene til det flest gutter ga tilbakemeldinger om i workshopene for å gi dere innsyn i hva “stemningen” og hovedtankene rundt disse tema er der ute.

Videone egner seg godt til å starte diskusjoner og gruppearbeid blant kollegger, ungdommer og i skoleklasser. De kan hjelpe deg med å gjøre opp noen tanker før egne workshops og eller kan belyse hva du kanskje vil ønske deg mer informasjon om.

 

Video Inspirasjon fra andre:

Disse finner du i toppmeny som valg nr.2 under video. Vi har i tillegg linket til en rekke video som vi benytter oss av i våre workshops og faste samtalegrupper i Tabanka og i Talawa-metodikken. Disse er organiserte under tags som “rasisme”, “diskusjon” “kjønnsroller” osv. Disse navigerer du i toppmeny og klikker inn på det tema som interesserer deg mest. En del av disse video vil være å finne under mer enn en tag.