Med Dans som Metode

Et grunnleggende fundament i TABANKA og slik også Talawa-modellen og innfallsvinklen til ManHood prosjektet. er at målgruppen selv skal aktiviseres og ansvarliggjøres. For å få dette til er det viktig å fokusere på positive elementer. Vi bruker derfor kulturelle uttrykk og skaper arenaer for sosial samhandling og læring – med utgangspunkt i at alle ungdommene KAN noe og har mye å bidra med. Samtidig som dette styrker selvtilliten, er dette også et arbeid som fungerer som motvekt til en stigmatisering flerkulturelle og ungdommer opplever.

 

MED DANS SOM METODE:

Tabanka er svært opptatt av overføringsverdien av dans til andre felter, og bruker aktivt dans som metode i humanistisk arbeid.

 

  • Tidsplanlegging: Dans krever disiplin, planlegging, fokus og engasjement. Dette er verdier og mestringsstrategier som Tabanka arbeider med å overføre til aktive ungdommer. Dans kan være tidkrevende, men kan også frigjøre tid og energi. Mange medlemmer av Tabanka har kombinert dans med full jobb eller høyere studier og har sett den positive synergieffekten av både treningen, samt disiplinen som læres. Gjennom speiling og læring ved eksempel overføres dette til andre.

 

  • Sosiale aktiviteter: Tabanka bidrar aktivt til dans som sosial aktivitet på arbeidsplasser og på fritiden. Karibisk, Latin- Amerikansk og Afrikansk dans er meget gode sosiale arena som åpner for samhold, humor, nærhet, helse og stressreduksjon.

 

  • Drop out fra skole: Da Tabanka startet var det 30% skoledropouts i gruppen. I 2012 var det bare 2% og alle medlemmene er aktive i enten skole eller arbeid.

 

  • Rusforebyggende: Ungdom får tilgang på større scener, Tv opptredener m.m og blir ansvarliggjort og myndiggjort ovenfor det ”produktet” de leverer sitt publikum. Time lange treninger, hvor det ikke er lov til å sitte eller lene seg på veggene, men hvor konstant fysisk bevegelse er påkrevd er lite kompatibelt med rusing. Rusmidler velges aktivt bort til fordel for bedre fysisk helse, aktive treninger og trenings relaterte endorfiner.

 

  • Fysisk helse: Afrikansk og karibisk dans kombinerer høy puls, med aktiv bruk av hele kroppen. Dansen benytter seg av hele kroppens naturlige bevegelsespenn og er en meget god intervalltrening. Spesialiserte pusteteknikker sørger for høyere oksygeninntak enn vanlig. Aktivt bruk av kjernemuskelatur hjelper balansen og motvirker ledd og rygg/nakke smerter. Sammentrekninger og utstrekking av overkropp bidrar til å aktivt pumpe oksygeninnholdig blod ut i ekstremitetene. Studier viser også at denne treningsformen er en av de som utløser mest endorfiner og motvirker slik depresjoner og apati. Tabanka har også en Osteopat som aktivt medlem av kompaniet, som sørger for trygg trening og gode treningsmetoder.

 

  • Gode rollemodeller: Tabanka har vært synlig i media, Tv2, TvNorge, NRK og en rekke magasiner, aviser og webforum. Tabanka har vært opptatt av å velge ressurssterke representanter som gjør positive ting med livet utover dansen. Som er gode representanter for svart og flerkulturelle ungdommer i Norge. Positive intelligente, engasjerte og representative for ett miljø som i alt for liten grad slipper til i media og som kan motivere og inspirere kommende generasjoner på tvers av utseendeopprinnelse og annet. Tabanka etterstreber å synliggjøre noe av det beste av aktiv ungdom i Norge.